Bliv fagligt dygtigere

 

Formål og arbejdsmåder

Gylling Efterskoles formål er at give unge i læse- og skrivevanskeligheder en mulighed for at forbedre deres kundskaber i alle skolens fag, med særlig vægt på dansk og matematik. Skolen møder de unge med en anerkendende tilgang, hvor der fokuseres på lysten til at lære og på trivsel i undervisningen. 

Undervisningen forbereder de unge til at gennemføre folkeskolens afsluttende prøver med henblik på senere gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Personalet er opdateret inden for pædagogiske tilgange til elever med særlige behov og til IT som et værktøj i undervisningen. 

Alle elever gennemfører en test i dansk, matematik og engelsk, som skal afdække de faglige behov. Herefter inddeles eleverne i hold, som er opdelt efter fagligt niveau. Dette hjælper os til at hjælpe den enkelte til et fagligt løft, hvor vi kan tage fat lige netop der hvor eleven er.