Personale

Skolens ledelse og administration
Niels Eskildsen Kridal
Forstander
Morgensang, morgenløb, fortælle- og sangtime
Stine Eskildsen Kridal
Afdelingsleder
Forstanderfrue, pædagogisk vejleder, psykologi, samfundsfag
Anne Friis Theede
Viceforstander
Dansk
Tove Hedemann-Hansen
Kontorleder
Cathrine Dahl Hansen
Kontorassistent/lærer
Engelsk
UU-Vejleder
Miriam Knudby Nielsen
UU-Vejleder
Lærere
Anne Marie Holm
Lærer
Dansk, engelsk
Brian Nørgaard Nielsen
Lærer
Dansk, engelsk, samfundsfag, fodbold, kotok
Christina Søndberg
Lærer
Dansk, matematik, Tema 10, filmværksted, musical
Dorte Friis
Lærer
Dansk, biologi, samfundsfag, fællesgymnastik, puls & styrke, dans
Frank Murberg
Lærer
Dansk, matematik, biologi, idræt på tværs, basketball
Helmer Nielsen
Lærer
Matematik, metal, geografi, krop & bevægelse, svejsekursus (§17), teknisk tegning
Henrik Soele Jessen
Lærer
Dansk, kristendom, badminton, grafik & medier, film, kor, sangtime
Jesper Møller
Lærer
Matematik, engelsk, tysk, fællesidræt, fodbold, geografi
Jonna Nielsen
Lærer
Matematik, kreativt værksted, keramik, Tema 10
Julie Plank Holm Hansen
Lærer
Dansk, engelsk, tysk, billedkunst
Kristian S. Simonsen
Lærer
Matematik, fysik/kemi, biologi, spring, klatring, outdoor, astronomi, fællesidræt
Liv Bruun Stenbroen
Lærer
Matematik, engelsk, tysk, volley
Marianne Kjems
Lærer
Dansk, kristendom, tysk, yoga, vers & rytme
Peter Myrfeld
Lærer
Dansk, musik, engelsk, geografi
Sara Zeberg
Lærer
Matematik, engelsk, kodning & programmering, håndbold, fællesidræt
Sine Flensbak Søltoft
Lærer
Matematik, fysik/kemi, musical, spring, sy & design, fællesidræt
Terje V. Anderson Hansen
Lærer
Dansk, matematik, håndbold, musical, fællesidræt
Thor Hjuler Boudigaard
Lærer
Matematik, fysik/kemi, klatring, træ, smykker
Køkken
Theis Van Bekker
Køkkenleder
Chalotte Gylden
Køkkenassistent
Jytte Friis Sørensen
Køkkenmedhjælper
Laura Færch Christensen
Ernæringsassistent
Praktisk Personale
Jan Bøgild Christensen
Teknisk service leder
Christoph Leyer
Teknisk service assistent
Erik Sørensen
Teknisk service assistent
Susanne Møller Taasinge
Serviceassistent
Ingrid Sørensen
Teknisk service assistent/køkkenmedhjælper
Kim Vullum
IT/EDB-Servicemedhjælper