Boglige fag

Dansk

Dansk på Gylling Efterskole er noget anderledes end i folkeskolen. Du kommer til at gå på hold med nogle, der er på det samme niveau fagligt som dig. Du skal bruge din computer i alle timer, og du får instruktion i at bruge CdOrd og mange andre hjælpemidler. Det materiale vi arbejder med ligger digitalt, så du vil opdage, at det bliver lettere at arbejde på dit niveau. Vi har lidt flere dansktimer end i folkeskolen og kan derfor arbejde med individuelle problemstillinger i f.eks. grammatik. På grund af disse gode vilkår, opnår de fleste elever at komme på et niveau, der betyder at de kan gå op i afgangsprøven.

Matematik

Matematikundervisningen på Gylling Efterskole er niveaudelt og tager udgangspunkt i den enkelte elev. Holdstørrelsen svinger fra 10-18 elever. Eleverne udfordres og rustes dels til at kunne gennemføre folkeskolens afgangsprøver og dels til deres videregående uddannelser og fremtid. IT er en integreret del af undervisningen både i form af programmer til elevernes PC og i form af apps til mobile enheder.

Engelsk

I Engelskfaget på Gylling Efterskole stræber vi efter, gennem niveaudeling, brug af læse- og skriveteknologi, mindre holdstørrelser og varierede arbejdsmetoder, at eleverne udvikler deres engelskfaglige færdigheder.  Vi ønsker at skabe inkluderende og anerkendende læringsmiljøer hvor de motiveres til at få udviklet deres kendskab til de engelsktalende landes kulturer, til at tale sproget og beskæftige sig med det engelske sprog. På Gylling Efterskole tilbyder vi folkeskolens prøver i faget.

Tysk

I Tyskfaget på Gylling Efterskole stræber vi efter, gennem niveaudeling, brug af læse- og skriveteknologi, mindre holdstørrelse og varierede arbejdsmetoder, at eleverne udvikler deres tyskfaglige færdigheder. Vi ønsker at skabe inkluderende og anerkendende læringsmiljøer, hvor de motiveres til at få udviklet deres kendskab til de tysktalende landes kulturer, til at tale sproget og beskæftige sig med det tyske sprog. På Gylling Efterskole tilbyder vi folkeskolens prøver i faget.

Fysik

Fysikundervisningen på Gylling Efterskole er fokuseret omkring det praktiske arbejde med forsøg. Fagets teoretiske sider flettes ind i disse forsøg. Undervisningen foregår i skolens naturvidenskabelige eksperimentarium. IT er en integreret del af undervisningen både i form af programmer til elevernes PC og i form af apps til mobile enheder. IT bruges desuden til at dokumentere det eksperimentelle arbejde igennem foto og video.

O-fag

O-fag står for orienteringsfag. Det er en fælles betegnelse på vores skema for fagene kristendom, samfundsfag, geografi og biologi. I praksis er fagene adskilte og formålet med fagene er at give eleverne viden om og lyst til at fordybe sig i de discipliner og fagområder som knytter sig til det enkelte fag. Ud fra anerkendelse af elevens aktuelle faglige og personlige niveau arbejdes der med de gældende trin- og slutmål. Alle fire fag er udtræksfag (kan trækkes i forbindelse med folkeskolens afgangsprøve).

Mere om fagene

Se også beskrivelser af fagene i indholdsplanerne. Disse findes på siden som linkes til her.