Optagelse

Optagelseskrav

For at blive elev på Gylling Efterskole skal man være normaltbegavet og have specifikke faglige indlæringsvanskeligheder, primært i dansk.

Vi har 133 elevpladser fordelt ligeligt mellem piger og drenge på 8., 9. og 10. klassetrin, hvoraf ca. 50 pladser er 2. års elever.

Vi gør opmærksom på, at der på Gylling Efterskole ikke er ekstra støtte i det sociale felt. Vores ekstra ressourcer er bundet op på en specialiseret og særligt tilrettelagt undervisning på små niveaudelte hold. Det betyder, at alle aktiviteter udenfor undervisningen foregår på vilkår svarende til en almindelig efterskole. For at skoleopholdet bliver en succes, er det derfor vigtigt, at eleven kan begå sig i dette.

For at kunne behandle jeres ansøgning skal I udfylde og sende ansøgningsskemaet som I finder her på hjemmesiden. Vi skal desuden bruge en skoleudtalelse som beskriver elevens faglige og sociale trivsel samt en beskrivelse af elevens specifikke faglige vanskeligheder fra læsevejleder, støttecenter e. lign.

Hvis ansøger er udredt i PPR, bedes denne vurdering også sendes med ansøgningen. Er ansøger udredt i andre regi, eksempelvis BUC eller ved privatpraktiserende specialist, bedes dette også sendt med.

Besøg

Besøg på skolen kan foregå på en af skolens besøgsaftener, som er annonceret på forsiden af vores hjemmeside eller via dette link. Der er et begrænset antal pladser.

Husk derfor tilmelding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ved at ringe til os på 86551644.

- Obs.: Efterskolernes dag kræver ikke tilmelding.

Den nationale ordblindetest

Undervisningsministeriet har lavet en national ordblindetest, som kan identificere elever med ordblindhed allerede fra 3. klasse. Vi vil meget opfordre til at denne test laves og vedlægges ansøgningen, hvis ikke den allerede er lavet. Ansøgers nuværende skole kan være behjælpelig med dette. (https://ordblindetest.nu)

Sådan forløber optagelsen

1. Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes sammen med relevante udtalelser, vurderinger og rapporter. På ansøgningen skal det fremgå hvilket skoleår man søger til, og hvis der søges til flere skoleår, skal dette fremgå tydeligt på ansøgningen

2. Ansøgningen behandles typisk i løbet af 1-2 uger. Hvis vi mangler dokumenter, giver vi besked om dette. Ansøgningen færdigbehandles først, når vi har de nødvendige dokumenter. Det er altså ikke muligt at reservere en plads og indhente udtalelser bagefter. Det er datoen for den færdigbehandlede, og godkendte, ansøgning som afgør hvilket nummer i rækkefølgen man får

3. Når ansøgningen er behandlet tilbydes I enten en sikker plads eller en ventelisteplads. Dette afhænger af, hvornår man har søgt og hvor stor søgningen er til det pågældende år. Vores erfaring er, at det er en god idé at være i god tid. Tilbydes I en sikker plads, vil I blive bedt om at indbetale et indmeldelsesgebyr på kr. 2500,- indenfor 14 dage

4. I året før skolestart inviteres I til orienteringsmøde for kommende elever, og det er en betingelse for start på Gylling Efterskole, at I deltager i dette møde. Her møder vi hinanden, man vises rundt igen, afstemmer forventninger, og hører om skolens værdigrundlag, dagligdag, fag og undervisningsmetoder

Når man har fået en plads

Som kommende elev vil der være forskellige arrangementer man inviteres med til, og i foråret inden skolestart skal der også prøves og bestilles sportstøj, som der kommer navn og logo på. Alle praktiske informationer om værelse, roomie, kontaktlærer, pakkeliste, regler osv. sendes hjem til jer inden sommerferien som en håndbog.

Hvis man får en venteliste-plads

Det er vores erfaring at ventelisten altid rykker sig en del, fordi mange også er registreret på venteliste til året før, og måske får tilbudt plads der. Desuden kender vi først det endelige antal 2. års elever omkring årsskiftet året inden skolestart, hvilket typisk også rykker på ventelisten.

I er velkomne til at ringe ind i mellem og forhøre jer om hvorvidt ventelisten har rykket sig.

Klik på linket for at få en oversigt over ledige pladser i kommende skoleår: Link til efterskolerne.dk

Afslag

Hvis man får et afslag hænger det sammen med, at optagelseskravene ikke er opfyldt. Vi gør os altid umage med at behandle alle ansøgninger grundigt, og vil naturligvis stå til rådighed med et uddybende svar på afslaget, hvis der er behov for dette.

Find vej

Hovedgaden 29, 8300 Odder
86 55 16 44
ge@gylling-efterskole.dk