Regler

1. Der er mødepligt til alle måltider, alle undervisningstimer og arrangementer.
2. Man skal deltage i skolens praktiske opgaver.
3. Man skal være på egen gang efter kl. 22.00.
4. Der må ikke dyrkes sex på efterskolen.
5. Man må ikke forlade skolen om aftenen uden tilladelse.
6. Mobiltelefonen må bæres i lommen, men skal være på lydløs.
7. Rygning er forbudt. Der må heller ikke ryges på vej til eller fra skole.
8. Indtagelse og opbevaring af alkohol og euforiserende stoffer er strengt forbudt og medfører bortvisning. Dette gælder også hvis man møder påvirket op på skolen efter weekend eller ferie.