Regler


Mødepligt
Der er mødepligt til alle måltider, alle undervisningstimer og alle arrangementer.
 
Adfærd
Vi taler pænt til, om og med hinanden. Alle hjælper med til at holde skolen ren og pæn. Du er økonomisk ansvarlig for ødelagt materiel. Uheld af enhver art skal straks meddeles til personalet.
 
Spiritus/euforiserende stoffer
Indtagelse og opbevaring af beruselsesmidler er strengt forbudt og medfører bortvisning. Ovenstående gælder også på rejse mellem hjem og skole. Ingen må møde beruset/påvirket på skolen.
 
Rygning og snus
Gylling Efterskole er en røgfri skole - både på og uden for skolens matrikel. Af denne grund er det uforeneligt at være ryger og samtidigt være elev på Gylling Efterskole. Rygning af e-cigaretter samt brug af snus er heller ikke tilladt.
 
Sex
Der må ikke dyrkes sex på skolen.