Fælles aktiviteter

Morgenløb

To morgener om ugen begynder dagen på Gylling Efterskole med morgenløb. Der løbes på en fast rute indenfor bygrænsen. Sammenhængen mellem motion, fællesskab og læring er baggrunden for vores morgenløb. Er du således i god form, får du mere ud af dit ophold på Gylling Efterskole. Tempoet er ikke afgørende, men det er en god idé at have trænet lidt hjemmefra. Det vigtigste er, at du bidrager med det bedste du kan, uanset om du er nybegynder eller en garvet løber. Gylling Efterskole deltager desuden i Skanderborg halvmaraton og Odder halvmaraton med dem som har lyst, vilje og mod til dette.

Morgensang/morgensamling

Tre morgener om ugen mødes vi i foredragssalen til nyheder, debat og sang.

Morgennyhederne ruller over storskærmen kl. 8.00. Efter nyhederne vendes stort og småt fra ind- og udland. Derefter synger vi to sange, beder Fadervor og har et minuts stilhed. Minuttet kan bruges til at sende tankerne hen hvor man vil. Nogle sender tankerne hjem, andre til én de holder af, mens andre sætter sig mål for dagen. 

Fortælletimerne

Gennem fortælling og inddragelse af forskellige medier formidles livsoplysning, læren om historie og samfundsrelevante forhold med henblik på at øge de unge menneskers refleksion over tilværelsen, få større viden om eget liv og det omgivende samfund. Der formidles aktuelle politiske, historiske og menneskelige fortællinger relateret til de unge menneskers liv, rettigheder og pligter i et moderne demokrati. De unge har indflydelse på indholdet af undervisningen, som har til formål at fremme forståelsen for egen og andres verden og opfattelse af denne.

Sangtime

Sangtimen på Gylling Efterskole er samvær baseret på fællesskabet gennem sang. Der undervises i simple sangtekniske færdigheder - såsom kanon og rytmik. Eleverne synger fortrinsvis danske sange af hensyn til læsbarhed, og sangene udvælges således, at der optræder rytmisk musik fra flere genrer og tidsperioder. Kendte og mindre kendte sange øves med henblik på at give eleverne en fællesskabsfølelse gennem sangen og et kendskab til fremtrædende danske komponister.

Skolerejsen

Skolerejsen er en årligt tilbagevendende del af et efterskoleophold i Gylling. De seneste mange år er rejsen gået mod nord, hvor undervisning på ski har været omdrejningspunktet. De unge undervises på alpinbakkerne på niveaudelte hold. Eleverne bor i egne hytter, og står selv for madlavning, rengøring mm. Formålet med skolerejsen er at give de unge en oplevelse af at lykkes indenfor et område, som mange er fortrolige med, men som andre slet ikke kender. Rejsen styrker fællesskabet mellem de unge, relationerne til skolens medarbejdere og giver alle deltagere fantastiske naturoplevelser.

Fællesgymnastik

I efterårsperioden arbejder vi hen imod gymnastikopvisningen, som ligger lige efter jul. I undervisningen arbejdes der bl.a. med grundtræning, rytme og styrketræning, samt de serier der kommer til at indgå i opvisningen. Vi arbejder med ind- og udmarch, fællesserier og drenge- og pigeserier.
I forårsperioden varierer undervisningen fra gang til gang. Indholdet i undervisningen kan f.eks. være cykel- eller løbeture, boldspil, strand- eller skovtur og forskellige lege – gamle som nye.
Undervisningen i fælles idræt skal motivere eleverne for fysisk aktivitet og styrke både fysiske, sociale og psykiske kompetencer hos den enkelte.
Gymnastikopvisningen er et mix af springgymnastik, rytmisk gymnastik, dans mm. Hvert år øves der til den store opvisning, hvor forældre, søskende og øvrige familiemedlemmer er velkomne.
Opvisningen er både et resultat af fællesgymnastik og valgfagene "dans" og "spring".