Skolekredsen

Bag Gylling Efterskole står en skolekreds på mere end 100 mennesker, som er engagerede i efterskolens virke og mennesker.

Medlemmerne af Skolekredsen har ret til at stemme og stille spørgsmål på den årlige generalforsamling, og det er blandt Skolekredsens medlemmer, at skolens bestyrelse vælges i henhold til vedtægterne.

Hvert år mødes vi omkring et par hyggelige arrangementer som vedrører skolens virke. 

For Gylling Efterskole er det meget vigtigt med en bred folkelig opbakning, forståelse for vores arbejde og en god forankring i lokalsamfundet. En stor skolekreds er udtryk for dette, og vi vil gerne opfordre til, at alle som føler en tilknytning til os eller vores arbejde med specialundervisning, søger om indmeldelse i vores Skolekreds.

Dette gøres nemt ved henvendelse til skolens kontor.  Der er et mindre årligt kontingentet og man skal være myndig. Det er bestyrelsen som godkender nye skolekredsmedlemmer.