Uddannelsesvejleder

Seneste dokumenter fra UU-vejlederen

• Årsplan til forældre (aug. 2015)

• Information om optagelseskrav til gymnasiale uddannelser (aug. 2015)

• Information om optagelseskrav til erhvervsuddannelser (aug. 2015)

• Valg af Brobygning (aug. 2015)

Vigtige links

• www.minuddannelse.net
• www.hvadkanjegblive.dk
• www.brobygning.net
• www.ug.dk
• www.optagelse.dk

Info

Grundskole- og 10. klassevejledningen på Gylling Efterskole varetages af UU-vejleder Susie Hoeg. Vejleder er ansat i Ungdommens Uddannelsesvejledning for Odder og Skanderborg kommuner – forkortet UU-OS.

Målet med vejledningen

Målet med vejledningen er, at alle elever får en god overgang fra grundskolen eller 10. klasse til ungdomsuddannelse, og at den enkelte elev bliver afklaret om, hvilke muligheder der er for ungdomsuddannelser. I et samarbejde mellem eleven, skolen, hjemmet og vejlederen besluttes det hvilken ungdomsuddannelse, der vil være den bedste for eleven.

Vejledningen er differentieret.

Basisvejledning

I 8. klasse

Alle elever påbegynder arbejdet med deres individuelle uddannelsesplan.

Vejleder gennemfører samtaler med eleverne enten individuelt eller i grupper.

Alle elever kommer i praktik i nærområdet.

UU-vejlederen foretager i samarbejde med skolens lærere den foreløbige uddannelses¬parathedsvurdering.

Eleverne deltager i kollektive vejledningsaktiviteter.

Eleverne introduceres til ug.dk og e-vejledning.

Forældrene orienteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning på informationscafe 27. august.

I 9. klasse

Alle elever arbejder videre med deres individuelle uddannelsesplan.

Vejleder gennemfører samtaler med eleverne enten individuelt eller i grupper.

Alle elever kommer i praktik i nærområdet.

Eleverne arbejder med ug.dk og e-vejledningen.

Eleverne deltager i kollektive vejledningsaktiviteter.

Tilmeldingen til 10. klasse/ungdomsuddannelser foregår elektronisk via www.optagelse.dk.

UU-vejlederen foretager i samarbejde med skolens lærere og hjemmet vurdering af den enkelte elevs uddannelses¬parathed, hvis eleven ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse.

Forældrene orienteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning på informationscafe d. 27. august.

I 10./11. klasse

Eleverne skal i obligatorisk brobygning på 2 ungdomsuddannelser.

Alle elever arbejder videre med deres individuelle uddannelsesplan. Vejleder gennemfører samtaler med eleverne enten individuelt eller i grupper.

Eleverne arbejder med ug.dk og e-vejledningen.

Eleverne deltager i kollektive vejledningsaktiviteter.

UU-vejlederen foretager i samarbejde med skolens lærere og hjemmet vurdering af den enkelte elevs uddannelses¬parathed, hvis eleven ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse.

Tilmeldingen til ungdomsuddannelserne foregår elektronisk via www.optagelse.dk.

Forældrene orienteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning på informationscafe d. 27. august.

eVejledningen

Eleverne opfordres til at bruge "eVejledningen".
"eVejledningen" varetages af uddannede vejledere, som elever og forældre kan komme i kontakt med via telefon, mail, sms og chat både om dagen, aftenen og i weekender.

Se: www.ug.dk/evejledning 

Generelt

I er desuden velkomne til at kontakte mig på telefon eller mail, hvis I har spørgsmål og/eller overvejelser, som I mener, jeg kan være behjælpelige med.

For yderligere information henvises til www.uu-os.dk

Marete Hollænder
21 83 49 34