Øvrige fag

Valgfag vælges 4 gange om året.

Astronomi

I valgfaget astronomi prøver vi at forstå hvad universet er består af og hvordan stjerner, måner og planeter bevæger sig i forhold til hinanden. I skolens eget observatorie har eleverne mulighed for at blive en del af verdens ældste videnskab og selv at studere og observere stjernerne og planeterne. Vi prøver at finde svar på alt det der forundrer os om det så er sorte huller, super novaer eller om der er liv på andre planeter.

Psykologi

Valgfaget psykologi handler om dét at være menneske. På baggrund af eksempler fra det virkelige liv, undersøger vi, hvordan mennesker udvikler sig i samspil med hinanden. Vi kigger nærmere på hvordan vi mennesker oplever, handler og reagerer i vores liv, og på, hvordan tanker og følelser hænger sammen.

Faget består af både øvelser og teori, herunder træning i mindfulness, som kan være hjælpsomt i forhold til eksempelvis eksamensangst. Der bliver undervejs arbejdet med forskellige psykologiske temaer; bl.a. mønsterbrydning, konflikthåndtering, kommunikation og stresshåndtering. Udover selve undervisningen forsøger vi at etablere et praktisk bidrag til noget aktuelt velgørende arbejde. Det kunne være med flygtningebørn eller andre som har glæde af de unges engagement.

Så hvis du synes det er spændende at vide noget om hvad der former menneskers liv og personlighed, og på den måde også blive klogere på dig selv – ja, så skal du vælge psykologi!

Strategispil

I valgfaget strategispil vil vi spille forskellige brætspil, som skak, stratego, backgammon osv. Vi skal også prøve forskellige kortspil bl.a. whist og poker. Der bliver også tid til bordspil, som shuffleball, bob, bordcurling osv. Vi vil på holdet konkurrere indbyrdes og eventuelt lave turneringer for andre elever på skolen.

Højskolefag

Højskolefag er ikke et valgfag, men et 10. klassesfag, som skal styrke den almene viden, dannelse og livsoplysning. Faget kan fx rumme områder som psykologi, debat, multimedie og miniprojektopgave. Formålet med undervisningen i højskolefag er, at eleverne stifter bekendtskab med forskellige områder, hvor der afsættes tid til at kunne reflektere og fordybe sig, debattere, samarbejde i grupper og præsentere perspektiver på forskellige relevante emner.